Асенова крепост

Година: 2005
Макет: Асенова Крепост
Инвеститор: България на длан
Изпълнение: Нео Визия