Царски дворец

Година: 2005
Макет: Царски дворец
Инвеститор: България на длан
Изпълнение: Нео Визия