ЦУМ София

Година: 2008
Макет: ЦУМ София
Инвеститор: ЦУМ София
Изпълнение: Нео Визия