AKS BBW 2010 (S197)

Година: 2010
Проект и изпълнение: НеоВизия