Harmony Hills

Година: 2007
Макет: Harmomy Hills 1:100
Инвеститор: BLD
Изпълнение: Нео Визия