Hercesa BalPex esen

Година: 2008
Инвеститор: Hercesa
Изложение: BalPex есен 2008
Проект и изпълнение: НеоВизия