Wienerberger

Година: 2008
Изложение: Bulgarin Building Week 2008
Проект и изпълнение: НеоВизия